XV. OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2024 + III. YOUNGTIMER BOHEMIA RALLY 2024

YOUNGTIMER (1993 - 2003)

YOUNGTIMER (1993 - 2003)

1. ORGANIZACE A POPIS

1.1. Základní informace

Tato rally bude probíhat v souladu s pořadatelem vydanými pravidly.

1.2. Jméno pořadatele

Klub historických vozidel Mladá Boleslav při AČR ve spolupráci s 4Rally Team s.r.o.

1.3. Adresa a spojení

Michal Kopecký, 4Rally Team s.r.o.
Jana Palacha 1025, Mladá Boleslav, 293 01
e-mail: kopecky.mich@seznam.cz

1.4. Organizační výbor

Mgr. Josef Macoun, Michal Kopecký, Ladislav Pakosta, Pavel Vomáčka, Kamil Nechvilka

1.5. Činovníci Youngtimer Bohemia Rally 2024

Ředitel                                            Michal Kopecký

Zástupce ředitele                           Mgr. Josef Macoun

Sportovní ředitel                            Pavel Vomáčka

Vedoucí dispečinku                       Kamil Nechvilka 

Vedoucí tratě                                 Radovan Bucha 

Hlavní pořadatel                            Jan Špírek

Zpracování výsledků                     Pavel Kacerovský, ČK motorsport s.r.o

Hlavní technický komisař              Bogdan Vasilijevič

Vedoucí sekretariátu                     Pavla Šimonová

Catering                                        Naďa Macounová

Komunikace s posádkami            Zdeněk Lindr

VIP, Hosté, Média, produkce        Monika Soukupová

 

2. PŘIHLÁŠKA

2.1 Počet přijatých posádek

Maximální počet přijatých posádek - 65

2.2 Vypsané kategorie

Vozidla vyrobená mezi roky 1993 - 2003

2.3 Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit posádka, kdy jezdec vlastní řidičský průkaz a minimální věk navigátora je 16 let.

2.4 Přihlašování

Všechny posádky, které se chtějí zúčastnit musí řádně vyplnit přihlášku, která je na www.youngtimerrally.cz. Přihláška bude přijata, pokud bude řádně vyplněna do 01.09.2023 a bude zaplacen vklad.

2.5. Přihlašovací vklad

Startovné je stanoveno na 1500 Kč.

3. ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA

3.1 Dokumenty k předložení

Potvrzení přihlášky Řidičský průkaz řidiče

Osvědčení o registraci vozidla (Osvědčení o technickém průkazu)

Doklad o pojištění vozidla (zelená karta)

4. TECHNICKÁ PŘEJÍMKA

Každé vozidlo musí mít platnou registrační značku nebo zvláštní registrační značku a musí být technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích v ČR.

5. OZNAČENÍ VOZIDEL

Pořadatel poskytne posádce štít rally, 2 ks startovních čísel.

6. PRŮBĚH RALLY

6.1 Start rally

Start rally bude ve čtvrtek 14. 9. 2023 v 15:00 hod. v Mladé Boleslavi. Startuje se do všech dní, v intervalu 1 minuty. Posádky se dostaví do zóny startu 3 minuty před svým předepsaným časem.

6.2 Příjezd do cíle etapy

Předčasný příjezd do cíle v přestávkových místech NENÍ POVOLEN. Předčasný příjezd do cíle jednotlivých dní NENÍ POVOLEN.

Po projetí cílem dne posádka odjede podle pokynů pořadatelů.

6.3 Jízdní průměr

Všechny vozidla mají stejný jízdní průměr 40 km/hod.

7. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA RALLY

Oficiální vývěska bude v době konání rally umístěna v prostoru ředitelství rally. Všichni soutěžící jsou povinni sledovat tuto oficiální vývěsku.

Pro veškeré změny budou ředitelstvím rally vydána „Prováděcí opatření”, která budou vyvěšena na oficiální vývěsce.

Po odstoupení z rally je soutěžící povinen odevzdat jízdní výkaz v následující TC nebo tuto skutečnost oznámit na dispečink.

Po odevzdání výkazu nebo oznámení odstoupení je posádka povinna z vozidla odstranit startovní číslo a odevzdat GPS dodanou pořadatelem na ředitelství rally.

7.1 Vysvětlivky zkratek

TC - časová kontrola

PC - průjezdní kontrola

MS - měřený úsek

PP - trestné body

7.2 Označení stanovišť

start etapy (TC) - česká vlajka

průjezdní kontrola - zelená vlajka

měřený úsek (MS) start - bílá vlajka

měřený úsek (MS) cíl - modrá vlajka

návěští před cílem etapy - žlutá vlajka

vlajka cíl etapy (TC) - šachovnice

Všechna stanoviště budou zrušena 15 minut po ideálním průjezdu posledního vozidla nebo po projetí všech vozidel.

Na trati každé etapy mohou být umístěny průjezdní kontroly s fyzickou

kontrolou nebo kontrolované pomocí GPS.

Na trati každé etapy mohou být umístěny zvláštní úkoly.

Před každou časovou kontrolou je ve vzdálenosti cca 20 - 50 m návěští (žlutá vlajka). Vjede-li vozidlo do úseku mezi návěštím a cílem etapy, je posádka povinna dát si neprodleně zaznamenat do jízdního výkazu čas příjezdu.

V tomto úseku je zakázáno čekání, otáčení a couvání

 • nedodržení znamená penalizaci 100 PP

7.3 Penalizace

Předčasné nebo opožděné odstartování do kterékoliv z etap 10 PP/min.

Nenastartování do 30 sec. 10 PP

Neodstartování do kterékoliv z etap 500PP Nedostavení se na start dne do 15 min. od daného start. času 500PP Neprojetí cílem etapy 500 PP

Neprojetí kteréhokoliv měřeného úseku 400 PP

Neprojetí, neoznačení jízdního výkazu v PC 500 PP

Neabsolvování zvláštního úkolu 400 PP

Nedodržení trati dle itineráře 100 PP

Předčasný příjezd do TC 20 PP/min.

Pozdní příjezd do TC 10 PP/min.

Blokování příjezdu do TC 100 PP

Opakované blokování příjezdu do TC 1000 PP

Neoprávněná osoba ve vozidle 1000 PP

Měřený úsek (MS):

Měřený úsek může být umístěn kdekoliv na trati. Počátek je na označen bílou vlajkou, konec úseku je označen modrou vlajkou. Měřený úsek projede posádka v čase, který bude určen pořadatelem. Určený čas posádka najde v itineráři rally. Všechny MS se projíždí letmým startovním i cílovým místem.

Penalizace

 • odchylka +/- 0,01 sec/1 PP

Penalizace za porušení dopravních předpisů a povolené

rychlosti:

Po sebou dobu trvání rally musí mít řidič platný řidičský průkaz a musí dodržovat dopravní předpisy platné v ČR. Každé porušení bude oznámeno řediteli rally.

 • Při 1. přestupku, s výjimkou mimo překročení rychlosti, potrestání dle uvážení ředitele
 •  
 • Za 2. přestupek, s výjimkou mimo překročení rychlosti, bodová penalizace 150 PP udělená ředitelem rally
 •  
 • Za 3. přestupek, s výjimkou mimo překročení rychlosti,
 • bodová penalizace 500 PP udělená ředitelem rally

Překročení povolené rychlosti během rally vede k potrestání ředitelem

rally takto:

 • za 1. překročení povolené rychlosti 20PP/1 km/hod.
 • za 2. překročení povolené rychlosti 40PP/1 km/hod.
 • za 3. překročení povolené rychlosti 60PP/1 km/hod.
 • každé další překročení povolené rychlosti 65PP/1 km/hod.
 • za překročení rychlosti o více než 40 km/hod. 70PP/1 km/hod.

Příklad:

limit rychlosti = povolená rychlost (km/hod.) + 10 %

(např. povolená rychlost 50 km/hod. + 10 % = 55 km/hod., rychlost nad tuto hodnotu bude penalizována)

GPS

Všechna vozidla budou na administrativní přejímce vybaveny GPS jednotkou dodanou pořadatelem. Posádka je povinna mít jednotku umístěnou ve svém vozidle po celou dobu soutěže dle pokynů pořadatele. Bez této jednotky nebude vozidlo připuštěno na technickou přejímku.

Během rally je zakázané použití přístrojů GPS, mimo GPS dodaných pořadatelem.

Každý účastník při technické přejímce podepíše prohlášení o nepoužívání těchto GPS přístrojů. Pořadatel je oprávněn provádět kontrolu během celé doby konání rally. Porušení tohoto zákazu znamená nahlášení řediteli rally a penalizace.

8. KLASIFIKACE A CENY

První 3 posádky obdrží pohár od pořadatele dle konečné klasifikace.